7 Ekim 2008 Salı

ARVASILER 2

A R V A S İ L E R

Arvasiler, Muhammed
Aleyhisselamın torunu Hazreti Hüseyin efendimizin radıyallahu anh neslinden olup seyyiddirler. Ilim ve irfan yuvası olan Medine, Mekke, Kufe, Bağdad ve Şam’dan sonra Seyyid Kasim-i Bağdadi Hazretlerinin oğlu Seyyid Muhammed Kutb Efendi, VAN’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesine bağlı ARVAS (Doğanyayla) köyünü kurmuş ve oraya yerleşmiştir. Evlatlarından kutublar, gavslar, murşid-i kamiller yetişen bu mubarek aile (rahmetullahi teala aleyhim ecmain), soyadı kanunundan sonra, ARVAS köy ismini kendilerine soy isim olarak seçmişlerdir. Ve artık ARVASILER olarak bilinir, tanınır sevilir ve sayılır olmuşlardır. Bütün insanlığın dünya ve ahiret saadetleri için çalışan bu mubarek aile bir aşiret değildir. Tarihin her döneminde hak ve hakikatı savunmuşlar, terörün her türünün zararlı ve haydutluk olduğunu söylemişlerdir. İnternette bazı sitelerde bu şerefli aile ile alakalı yazılan yazılar alçakça ve namertçe birer iftiradır.
******************************

Arvasilerin 2008 de hayatta olanlarından Resulullah ve Habibullah Muhammed Alayhisselama ve oradan Adem safiyullah aleyhisselama kadar olan mubarek şecereleri şöyledir:

seceremiz basligina bakiniz.

Bir guzel KITAP: Tesekkurler Maliki Bey Amca
Kitabin içindekiler kısmını buraya alıyoruz

SEYYID HACI KASIM EL-BAGDADî

NESEP VE NESLİ
(ARVASİLER)

Hazırlayan: Maliki Ejder ARVAS

ÖNSÖZ VE 1. BÖLÜM

HACI KASIM EL-BAĞDADİ ŞECERE-İ NESEBİ

(Tercüme ve Arapça Metinler) 1
Hacı kasım el-Bağdadi'nin Tarikat icazet-namesi 13
Hacı kasım el-Bağdadi'nin Tarikat silsilesi 14
Hacı kasım el-Bağdadi'nin Seyahat-namesi{Beyan-namesi) 17
Musul'da Meydana Gelen Olaylar 20
Mardin'e Hareket 21
Diyarbakır'a Hareket ve Buradaki Olaylar 22
Hazû'ya Hareket ve Buradaki Olaylar 23
Mekke'ya Hareket ve Hac Farizasını İfa 28
Şam'da İkamet 29
Mısır'a Hareket 29
Bursa'ya Hareket 29
Urfa'daki Olaylar 31
Bölüm sonucu 35
Orjinal metin (arapça) 37
2. BÖLÜM.
2. ARVAS! SEYÎDLERİ 57
(Düz yazı ve Tablo Olarak)
Seyyid Abdurrahman'ın Nesli 58
I. Seyyid Lütfullah'ın Nesli 59
2. Seyyid Abdulhamid'in Nesli 78
3. Seyyid Muhammed'in Nesli 85

4.Seyyid Abdullah'ın Nesli 88
M. salih ARVAS'ın dedesi.


5. Seyyid Ubeydullah'ın Nesli 95
Seyyid Abdurrahim'ın Nesli 99
Bölüm sonucu 102
Tablol

Hiç yorum yok: